Chi tiết Tin tức
Thời gian đăng: 26-09-2015 18:23 | 3039 lượt xem In bản tin

Sơn Tuyết Khoa xin gới thiệu đến bạn bảng mã 2000 màu sơn Dulux, với bảng màu Dulux được đưa ra dưới dây bạn tha hồ lựa chọn màu sắc mà mình thích, để thể hiện cá tính riêng cho ngôi nhà bạn.

1. Bảng màu dulux tông màu Đỏ - Hồng: với bảng màu dulux tông màu đỏ - hồng này sẽ cung cấp cho bạn 138 mã màu sơn dulux

Bản màu Dulux - tông màu Đỏ - Hồng

 

2. Bảng màu dulux tông màu Đỏ - Hồng Nhạt: với bảng màu dulux tông màu đỏ - hồng nhạt  này sẽ cung cấp cho bạn 125 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu đỏ và hồng nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu Đỏ- Hồng nhạt

3.Bảng màu dulux tông màu Cam: với bảng màu dulux tông màu Cam này sẽ cung cấp cho bạn 108 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Cam cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu Cam

4.Bảng màu dulux tông màu Cam nhạt: với bảng màu dulux tông màu Cam nhạt  này sẽ cung cấp cho bạn 97 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Cam nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu Cam nhạt

5.Bảng màu dulux tông màu Vàng: với bảng màu dulux tông màu Vàng này sẽ cung cấp cho bạn 98 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Vàng cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng

6.Bảng màu dulux tông màu Vàng nhạt : với bảng màu dulux tông màu vàng nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 36 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu vàng nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng nhạt

7.Bảng màu dulux tông màu vàng kim: với bảng màu dulux tông màu vàng kim này sẽ cung cấp cho bạn 92 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu vàng kim cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng kim

8.Bảng màu dulux tông màu vàng kim nhạt: với bảng màu dulux tông màu vàng kim nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 83 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu vàng kim nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng kim nhạt

9.Bảng màu dulux tông màu Xanh Chanh: với bảng màu dulux tông màu Xanh Chanh này sẽ cung cấp cho bạn 50 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Chanh cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh chanh

10.Bảng màu dulux tông màu xanh Chanh nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Chanh nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 56 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Chanh Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh chanh nhạt

11.Bảng màu dulux tông màu Xanh Lá: với bảng màu dulux tông màu Xanh Lá này sẽ cung cấp cho bạn 121 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu xanh lá cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh lá

12.Bảng màu dulux tông màu Xanh Lá Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Lá Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 96 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Lá Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh lá nhạt

13.Bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết: với bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết này sẽ cung cấp cho bạn 70 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Mòng Kết cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh mòng két

14.Bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 66 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Mòng Kết Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh mòng két nhạt

15.Bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời: với bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời này sẽ cung cấp cho bạn 117 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Da Trời cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh da trời

16.Bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 112 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Da Trời Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh da trời nhạt

17.Bảng màu dulux tông màu Tím Violet: với bảng màu dulux tông màu Tím Violet này sẽ cung cấp cho bạn 106 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Tím Violet cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu tím violet

18.Bảng màu dulux tông màu Tím Violet Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Tím Violet Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 62 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Tím Violet Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu tím violet nhạt

19.Bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính: với bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính này sẽ cung cấp cho bạn 63 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Lạnh Trung Tính cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu lạnh trung tính

20.Bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính: với bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính này sẽ cung cấp cho bạn 46 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Lạnh Trung Tính cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu lạnh trung tính nhạt

21.Bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính: với bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính này sẽ cung cấp cho bạn 230 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Nóng Trung Tính cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu nóng trung tính

22.Bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính nhạt: với bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 43 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Nóng Trung Tính nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu nóng trung tính nhạt

23.Bảng màu dulux tông màu Trắng: với bảng màu dulux tông màu Trắng này sẽ cung cấp cho bạn 49 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Trắng cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu trắng

24.Bảng màu dulux tông màu trắng nhạt: với bảng màu dulux tông màu Trắng nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 70 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Trắng nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu trắng nhạt

 

Nguồn : Dulux.com.vn

Xem thêm

Sơn Tuyết Khoa xin gới thiệu đến bạn bảng mã 2000 màu sơn Dulux, với bảng màu Dulux được đưa ra dưới dây bạn tha hồ lựa chọn màu sắc mà mình thích, để thể hiện cá tính riêng cho ngôi nhà bạn.

1. Bảng màu dulux tông màu Đỏ - Hồng: với bảng màu dulux tông màu đỏ - hồng này sẽ cung cấp cho bạn 138 mã màu sơn dulux

Bản màu Dulux - tông màu Đỏ - Hồng

 

2. Bảng màu dulux tông màu Đỏ - Hồng Nhạt: với bảng màu dulux tông màu đỏ - hồng nhạt  này sẽ cung cấp cho bạn 125 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu đỏ và hồng nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu Đỏ- Hồng nhạt

3.Bảng màu dulux tông màu Cam: với bảng màu dulux tông màu Cam này sẽ cung cấp cho bạn 108 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Cam cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu Cam

4.Bảng màu dulux tông màu Cam nhạt: với bảng màu dulux tông màu Cam nhạt  này sẽ cung cấp cho bạn 97 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Cam nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu Cam nhạt

5.Bảng màu dulux tông màu Vàng: với bảng màu dulux tông màu Vàng này sẽ cung cấp cho bạn 98 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Vàng cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng

6.Bảng màu dulux tông màu Vàng nhạt : với bảng màu dulux tông màu vàng nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 36 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu vàng nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng nhạt

7.Bảng màu dulux tông màu vàng kim: với bảng màu dulux tông màu vàng kim này sẽ cung cấp cho bạn 92 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu vàng kim cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng kim

8.Bảng màu dulux tông màu vàng kim nhạt: với bảng màu dulux tông màu vàng kim nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 83 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu vàng kim nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu vàng kim nhạt

9.Bảng màu dulux tông màu Xanh Chanh: với bảng màu dulux tông màu Xanh Chanh này sẽ cung cấp cho bạn 50 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Chanh cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh chanh

10.Bảng màu dulux tông màu xanh Chanh nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Chanh nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 56 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Chanh Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh chanh nhạt

11.Bảng màu dulux tông màu Xanh Lá: với bảng màu dulux tông màu Xanh Lá này sẽ cung cấp cho bạn 121 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu xanh lá cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh lá

12.Bảng màu dulux tông màu Xanh Lá Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Lá Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 96 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Lá Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh lá nhạt

13.Bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết: với bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết này sẽ cung cấp cho bạn 70 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Mòng Kết cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh mòng két

14.Bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Mòng Kết Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 66 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Mòng Kết Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh mòng két nhạt

15.Bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời: với bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời này sẽ cung cấp cho bạn 117 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Da Trời cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh da trời

16.Bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Xanh Da Trời Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 112 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Xanh Da Trời Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu xanh da trời nhạt

17.Bảng màu dulux tông màu Tím Violet: với bảng màu dulux tông màu Tím Violet này sẽ cung cấp cho bạn 106 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Tím Violet cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu tím violet

18.Bảng màu dulux tông màu Tím Violet Nhạt: với bảng màu dulux tông màu Tím Violet Nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 62 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Tím Violet Nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu tím violet nhạt

19.Bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính: với bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính này sẽ cung cấp cho bạn 63 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Lạnh Trung Tính cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu lạnh trung tính

20.Bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính: với bảng màu dulux tông màu Lạnh Trung Tính này sẽ cung cấp cho bạn 46 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Lạnh Trung Tính cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu lạnh trung tính nhạt

21.Bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính: với bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính này sẽ cung cấp cho bạn 230 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Nóng Trung Tính cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu nóng trung tính

22.Bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính nhạt: với bảng màu dulux tông màu Nóng Trung Tính nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 43 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Nóng Trung Tính nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu nóng trung tính nhạt

23.Bảng màu dulux tông màu Trắng: với bảng màu dulux tông màu Trắng này sẽ cung cấp cho bạn 49 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Trắng cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu trắng

24.Bảng màu dulux tông màu trắng nhạt: với bảng màu dulux tông màu Trắng nhạt này sẽ cung cấp cho bạn 70 mã màu sơn dulux riêng chuyên về tông màu Trắng nhạt cho bạn có thêm sự lựa chọn phong phú hơn với tông màu này

Bản màu Dulux - tông màu trắng nhạt

 

Nguồn : Dulux.com.vn

Thu gọn